DE JONGEN MET DE BOM, DEZE IS VOOR JOU

De zenuwen hebben door je lijf moeten gieren toen er om je toegangsbewijs gevraagd werd, het heeft je waarschijnlijk veel moeite gekost om de zweetdruppels op je voorhoofd te negeren en de zenuwen die door je lijf gierden onder controle te houden. Tot jou grote opluchting werd de tas die je bij je droeg niet gecontroleerd en mocht (met wat je dan ook om je lijf droeg) doorlopen, de menigte in. Je zal vast vriendelijk gelachen hebben toen een van de medewerkers jou veel plezier wenste, want vanaf dat moment was er namelijk niemand meer die jou nog kon tegenhouden.

Je bestudeerde de slachtoffers die je zou gaan maken, misschien vol trots of misschien wel vol afschuw. Enkelen schreeuwen mee met de muziek, enkelen sprongen van enthousiasme niets vermoedend om je heen. Ze hadden allemaal twee dingen gemeen, ze hadden de avond van hun leven maar geen van hen zouden dit gebouw levend verlaten. Dol gelukkige kinderen waarvan de adrenaline door hun lichaampjes gieren, zo enthousiast dat ze zijn. Jongeren van jouw leeftijd met een bijna niet te beschrijven lach die de dagen die zouden volgen nog steeds te zien zou zijn. Dit had een moment kunnen zijn om je te bedenken, om weg te lopen en de kinderen het leven te gunnen dat ze verdienden. Maar dit deed je niet.

Je handen zullen gebeefd hebben als nooit te voren en je keel was waarschijnlijk zo droog dat slikken nog amper mogelijk was. Het idee dat je tientallen levens gaat ontnemen, inclusief die van jezelf, gaat je vast niet in de koude kleren zitten, zou je denken. Misschien twijfelde je wel, misschien was je vastbesloten. Want pas na het optreden had je het lef om te doen waar je voor kwam, slachtoffers maken, het liefst zoveel mogelijk. Saffie van 8 jaar, Georgina van 18 jaar en John van 26 jaar waren een aantal van die slachtoffers. We zijn bang, banger dan we toegeven willen en hebben verdriet, sommige meer dan ze aankunnen. Je hebt onze harten laten huilen Salman, dat je mag branden in de hel.

* Deze tekst is geschreven voor er meer informatie vrijkwam over de aanslag in Manchaster, sommige uitspraken zullen dan ook (achteraf) niet overeenkomen met de werkelijkheid.

XOXO
signature

Share this article

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *